kobieta

Progesteron

PROGESTERON, inaczej luteina, to jeden z najważniejszych żeńskich hormonów płciowych. To na nim spoczywa odpowiedzialność za możliwość zajścia w ciążę oraz za prawidłowy rozwój płodu. Zaburzenia w wytwarzaniu progesteronu przez organizm kobiety mogą być przyczyną niepłodności lub innych problemów kobiecych.

Czym jest hormon?

Termin "hormon" został zdefiniowany przez Bayliss’a jako substancja wydzielana przez komórki w jednej części organizmu, wędrująca do innej jego części, gdzie w małych ilościach efektywnie wpływa na procesy wzrostu i inne aktywności komórek. Hormony są zwykle rozprowadzane przez krew. Niektóre hormony są transportowane przez krew w formie rozpuszczonej, ale większość związana jest z pewnymi białkami – składnikami osocza. Jeszcze inne hormony przyłączają się do specyficznych białek. Hormonami mogą być różne związki chemiczne - aminokwasy i aminy, peptydy i białka, kwasy tłuszczowe, puryny, sterydy. Większość hormonów reguluje rozmaite aktywności komórkowe, uruchamiając kilka, niezależnych mechanizmów działania. Rodzaj przekazywanej informacji zależy od miejsca, gdzie powstał impuls i dokąd dociera. W układzie dokrewnym natomiast przekazywana informacja zależy nie tylko od miejsca, gdzie ona powstaje i dokąd dociera, ale również od rodzaju transportowanej substancji.

Jak komórka docelowa rozpoznaje odpowiedni hormon? Dzieje się tak za pomocą białek, tzw. receptorów. We krwi, która dociera do każdej komórki, znajdują się różne hormony, ale obecność owego specyficznego receptora pozwala komórce wybór właściwego hormonu i pominiecie innych.